BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Denne personvernerklæringen inkluderer informasjon om hvordan Cornelius Restaurant samler inn og bruker dine personopplysninger på våre nettsider (corneliusrestaurant.no) og i våre interne systemer. Erklæringen inneholder opplysninger som du har krav på å informeres om i henhold til personvernforordningen (GDPR). Dette inkluderer hvordan vi samler inn dine opplysninger fra vår webside og via våre databehandlingsleverandører.

Det er frivillig for besøkende på vår webside å oppgi sine personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel ved bestilling av bord, gavekort, forespørsel om pristilbud med mer. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte bruker.

De eneste dataene Cornelius Restaurant lagrer via nettsiden, som er driftet via wordpress.com, er bruksmønster fra IP som innhentes via Google Analytics.

TellUs er vår databehandler når det gjelder reservasjoner, med tjenesten Guestmaker som samler inn opplysninger fra de bestillinger som gjøres direkte på disse sidene, samt på de bestillinger som vi legger inn manuelt. Guestmaker håndterer også alle registrerte tilleggsdata som vi legger inn på den enkelte bestilling. Det er kun Cornelius Restaurant og Guestmaker som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen databehandleravtale mellom partene regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles. Data som vi registrerer ligger på servere innenfor EU sine landområder.

INFORMASJONSKAPSLER/COOKIES

Vi bruker også informasjonskapsler (cookies) som er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du leser en nettside. Disse brukes vanligvis til å forbedre din brukeropplevelse når besøker websiden vår, corneliusrestaurant.no. Om du ønsker å unngå bruk av informasjonskapsler kan du stille inn din nettleser til å ikke akseptere disse. Se nettleserens hjelpesider for innstillinger. Vær oppmerksom på at dersom du velger å utelukke informasjonskapsler, kan noen av funksjonene på corneliusrestaurant.no slutte å fungere.

ANALYSE

Grunnen til at vi legger informasjonskapsler på din maskin, er at vi skal kunne samle inn anonymiserte opplysninger om besøkende på corneliusrestaurant.no til analyse. Formålet med dette er å samle inn statistikk som kan brukes for å videreutvikle og forbedre nettstedet corneliusrestaurant.no . Eksempler på denne type data er: antall som besøker siden, hvordan siden blir brukt, hvor lenge besøket varer, hvilken nettside brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Vi samler ikke inn informasjon som kan spores tilbake til deg som bruker.

SPØRREUNDERSØKELSER

Cornelius Restaurant bruker Tripadvisor til å gjennomføre en spørreundersøkelse etter restaurantbesøk. Dette er for å få en tilbakemelding på dine opplevelser som gjest hos oss. Vi ønsker å kvalitetssikre at våre gjester har fått den opplevelsen og kvalitet som forventes av oss. Cornelius Restaurant vil ikke dele disse opplysningene med andre eller bruke opplysningene til andre formål enn det som er angitt.

E-POST OG TELEFON

Cornelius Restaurant benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet for å oppfylle tilsynets lovpålagte oppgaver etter personopplysningslov. Avdelingsleder i avdelingen der e-posten eller telefonsamtalen mottas har det daglige ansvaret for behandlingen av personopplysninger i denne sammenheng. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av en bestilling journalføres i vårt restaurant management system som er et Google Regneark. Disse opplysningene behandles konfidensielt og etter de regler og roller som vi har satt opp internt på den enkelte ansatte. Når du bestiller et bord eller melder deg på et event eller andre arrangement i vår regi, lagres informasjon du gir oss, til bruk for administrasjon og for å ta inn eventuelle deltakeravgift.

Noen av våre medarbeidere benytter i tillegg e-post og SMS i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i E-postkassen. Ved en ansatts fratreden slettes E-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.

Telefonsamtaler (telefonnummer fra og til, samt tidspunkt for samtalen) logges i vår telefonsystem som er Proximo Bedriftsnett. Denne loggen er nødvendig for administrasjon og drift, samt at den benyttes som grunnlag for statistikk på aggregert nivå. Loggen slettes etter ca. ett år. I tillegg har ansatte en oversikt over de siste anropene på sine telefoner. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres.

KORTBETALING

Når du betaler med kort i våre lokaler er det ikke mulig for oss å se hele kortnummer i våre systemer. Til kortselskapet sender vi kun totalsum og ikke hva du har kjøpt. For å utføre en betaling håndterer kortselskapet all kortinformasjon. De oppbevarer informasjonen på en sikker og forsvarlig måteog er sertifisert etter kortselskapenes strengeste PCI regelverk.

OPPLYSNINGER OM ANSATTE

Cornelius Restaurant behandler personopplysninger om sine ansatte hos Tidsbanken for å administrere lønn og personalansvar. Rettslig grunnlag følger av personopplysningsloven. Det er daglig leder og vår administrasjon som har det daglige ansvaret for dette. Det registreres nødvendige opplysninger for utbetaling av lønn, for eksempel grunndata, lønnsnivå, tidsregistrering, skatteprosent, skattekommune med mer. Andre opplysninger om ansatte er knyttet til vedkommendes arbeidsinstruks og tilrettelegging av arbeid.

Opplysningene utleveres bare i forbindelse med lønnsutbetalinger og andre lovpliktige utleveringer. Sletterutiner for personalopplysninger for ansatte følger regnskapsloven og arkivloven. Opplysninger om navn, stilling og arbeidsområdet regnes å være offentlige opplysninger og kan publiseres på våre nettsider.

VÅRT ANSVAR

Cornelius Restaurant er behandlingsansvarlig for behandling av alle personopplysninger du gir oss for å gjennomføre bestilling av bord, leie av møtelokaler og andre kurs og arrangementer i vår regi. De som er registrert i våre systemer har rett på innsyn i egne personopplysninger. De har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger blir rettet, slettet eller supplert.

ENDRING I VÅR PERSONVERNERLÆRING

Cornelius Restaurant forbeholder seg retten til å endre denne personvernerklæringen. Hvis endringene vi gjør er betydelige, vil vi sende deg et varsel på epost såfremt du har gitt oss ditt samtykke til å gjøre dette. Dersom du har noen kommentarer, spørsmål eller er misfornøyd med måten personopplysningene dine er behandlet på, kan du i første omgang kontakte oss på e-post: booking@cornelius-restaurant.no. Er du fortsatt misfornøyd etter å ha tatt kontakt med oss kan du henvende deg direkte til tilsynsmyndighetene i Norge som er Datatilsynet, her er siden deres datatilsynet.no